Borjan Cace

Wie mij voor het eerst ontmoet, vraagt bijna altijd waar ik vandaan kom. Dezelfde vraag zal ongetwijfeld ook opkomen bij de bezoeker van deze site: waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ik vind het leuk om dat te vertellen…


Ik ben geboren in Zagreb, Kroatië, als tweede kind van Vesela and Nikola Čače. Toen ik een jaar oud was, verhuisde het gezin naar Šibenik, een stadje midden aan de Kroatische zijde van de Adriatische kust (met het eiland Prvić - waar mijn vader vandaan komt - op slechts enkele kilometers varen). Tot mijn achttiende woonde ik in Šibenik waar ik het Gymnasium heb afgemaakt. In 1968 was ik weer terug in Zagreb om te gaan studeren aan de Universiteit van Zagreb. In januari 1973 ben ik afgestudeerd als ingenieur in elektrotechniek en computerwetenschappen. In juni 1972 ben ik al gaan werken voor Sperry UNIVAC als systeemprogrammeur op Exec-8 mainframes. In Zagreb ben ik acht jaar gebleven en ik heb in deze periode in heel Joegoslavië maar ook in Engeland gewerkt. Nadat ik intussen een jaar voor het rekencentrum van de Universiteit van Zagreb (SRCE) heb gewerkt, in november 1980 ben ik voor de Nederlandse vestiging van Sperry UNIVAC gaan werken. In hetzelfde jaar ben ik met mijn gezien in Ouderkerk aan de Amstel gaan wonen.

Bijna 19 jaar heb ik voor de Nederlandse tak van Sperry UNIVAC (later Unisys) gewerkt. In 1999 ben ik gaan werken voor een internationale organisatie in Den Haag als sectiehoofd met de verantwoordelijkheid voor de workflow applicaties. In 2001 begon ik bij UWV.

In mijn 33 jarige professionele carrière ben ik succesvol gebleven in het bijhouden van de ontwikkelingen in de IT. Dat betekent hard werken en het volgen van de technologietrends - maar alleen dat zou onvoldoende zijn. Men kan de trens kunnen slechts volgen als men deze trends begrijpt, selectief is en gefocust is op de ontwikkelingen die van betekenis zijn.

Gartner Research is sinds jaren mijn favoriete bron voor wat betreft IT trends and best practices. Daarnaast, volg ik de voor mij relevante publicaties van IBM and Microsoft, dit omdat ik deze twee bedrijven als meest innovatieve grote leveranciers beschouw. Naast het volgen van de literatuur, horen bij mijn manier van bijblijven ook exercities met diverse software ontwikkelomgevingen. Dat helpt mij om op het juiste niveau te kunnen communiceren met de technische mensen en dit maakt ook het verschil tussen mij en andere professionelen op het gebied van enterprise architectuur.

De formele opleiding aan de Universiteit van Zagreb heeft een solide fundering voor mijn carrière gelegd. Mijn professionele profiel is verder gevormd door sterke betrokkenheid in specifieke IT domeinen. Van deze zijn de volgende van de meeste betekenis:

  • Systeemprogrammering op UNIVAC mainframes. Vele jaren, werd ik beschouwd als een van de beste troubleshooters en later als performance expert.
  • Object georiënteerde analyse, design and ontwikkeling, eerst met tools voor kennistechnologie, later met Smalltalk. Mijn solide kennis van compilers heeft mij in staat gesteld om de waarde van object oriëntatie vroeg te onderkennen. Enkele van de in Smalltalk gemaakte producten zijn nu, 15 of meer jaar nadat ze gemaakt zijn, nog steeds indrukwekkend voor wat betreft de kwaliteit van de gebruikersinterface.
  • Service Georiënteerde Architectuur sinds 1993. Als lid van het Integratieteam, heb ik ervaring met de OSCA architectuur van Bell Core (waarschijnlijk de eerste goed gedefinieerde service georiënteerde architectuur) en heb ik gewerkt aan SOA implementaties gebaseerd op Tuxedo. Mijn huidige professionele betrokkenheid in architectuur is een logisch vervolg van het werk dat ik bij Unisys als integratiearchitect deed.

UWV en ik

In mijn huidige dienstbetrekking bij UWV - sinds augustus 2001 - werk ik in het domein van enterprise architectuur, technologiebeleid en IT governance als interne strategische adviseur. Dit gebeurt in de context van het grote fusieproces en de herstructurering van de IT functie naar het IS-Lite model van Gartner. Bij UWV heb ik gestalte gegeven aan de architectuur van de systeemintegratieoplossing van UWV, het eerste integratieteam medegeorganiseerd en heb ik managementtaken gehad. Ik ben een van de co-auteurs van de eerste referentiearchitectuur van UWV en ik ben verantwoordelijk geweest voor de IT paragraaf hiervan. Het werk dat ik doe behelst ook regelmatige contacten met de grote IT leveranciers.