Mijn naam is Borjan Čače en ik ben een consultant voor enterprise architectuur, enterprise software en technologiebeleid. Deze site is bedoeld als een etalage voor Cace Consult , een onafhankelijke adviesbureau dat ik heb opgericht in maart 2006.

De missie van Cace Consult is het leveren van hoogwaardig IT advies en incidenteel deelneming in kortlopende projecten als adviseur of eventueel in andere rollen.

Binnen het brede gebied van de enterprise architectuur ligt mijn primaire focus op systeemintegratie, service georiënteerde architectuur, Architectuur Governance en technologie evaluatie en planning, in het bijzonder in outsourcing situaties (Gartner’s IS-lite). In mijn werk ben ik een promotor van een adaptieve architectuur, een patroon gedreven benadering van architectuur en een behoedzame en op feiten gebaseerde besluitvorming m.b.t. technologiekeuzes. Naast mijn activiteiten in het kader van Cace Consult, werk ik ook voor UWV als strategisch adviseur voor IT architectuur and technologiebeleid.

Overigens, mijn "etalage" is op dit moment nog nagenoeg leeg - de bedoeling is wel dat er in de loop van de tijd steeds meer informatie on-line verschijnt.